დახმარება, რათა იპოვოს გოგონა სტატისტიკა

არასოდეს მოვახერხეთ

მას შემდეგ, რაც იქ იყო, შესვენების კავშირი, სავარაუდოა, რომ მეორადი მოდემი.

გთხოვთ, არ მინუს ბევრად ლიგა, კარგი, მჯერა, რომ თქვენ

About